Thành lập thị trấn Thống nhất, tỉnh Thanh Hóa

Gốc
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết giải thể thị trấn nông trường Thống nhất; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất trên cơ sở chuyển giao toàn bộ 2.775,06 ha diện tích tự nhiên và 6.619 nhân khẩu hiện trạng do thị trấn nông trường Thống Nhất quản lý về 10 xã thuộc 4 huyện: Yên Định, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để quản lý theo địa giới hành chính. Thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định trên cơ sở điều chỉnh 363,67 ha diện tích tự nhiên và 608 nhân khẩu của xã Yên Giang, 36,13 ha diện tích tự nhiên và 266 nhân khẩu của xã Yên Lâm, 135 ha diện tích tự nhiên của xã Yên Tâm thuộc huyện Yên Định; 457,77 ha diện tích tự nhiên và 2.500 nhân khẩu của xã Cao Thịnh thuộc huyện Ngọc Lặc; 716,19 ha diện tích tự nhiên và 1.132 nhân khẩu của xã Quảng Phú thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa trên cơ sở điều chỉnh 6,62 ha diện tích tự nhiên và 181 nhân khẩu của xã Hoằng Hóa; 11,04 ha diện tích tự nhiên và 157 nhân khẩu của xã Hoằng Đạo; 32, 85 ha diện tích tự nhiên và 393 nhân khẩu của xã Hoằng Vinh; 55,48 ha diện tích tự nhiên và 575 nhân khẩu của xã Hoằng Đức về thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa quản lý. Thị trấn Bút Sơn có 190,44 ha diện tích tự nhiên và 4.641 nhân khẩu. Minh Phương (Nguồn: Nghị quyết 52/NQ-CP)

Tin nóng

Tin mới