Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành lập Tổ chức định giá đất của Nhà nước

(HNMO)– Đó là đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Dự thảo lần 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2003 do Bộ đang soạn thảo.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/170149