Thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia

Gốc
Chiều 10-3, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia do Chính phủ phê duyệt.

Hiện tại, chi phí tiền thuốc chiếm khoảng 50-60% tổng chi phí điều trị. Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia trực thuộc Bộ Y tế (đặt tại 138A Giảng Võ, Hà Nội) có nhiệm vụ đấu thầu tập trung thuốc đối với các loại thuốc có nhu cầu sử dụng nhiều, chi phí lớn; thực hiện đàm phán giá với các loại thuốc đắt tiền, biệt dược. Việc đấu thầu thuốc tập trung và đàm phán giá nhằm giảm hơn giá thuốc cung ứng vào bệnh viện; khắc phục chênh lệch giá, chênh lệch chất lượng thuốc giữa các đơn vị. Đây là mô hình mua sắm tập trung quốc gia đầu tiên của cả nước.

Thu Trang

Tin nóng

Tin mới