Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1386/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thông tin liên lạc trên cơ sở Trường Sĩ quan chỉ huy-kỹ thuật thông tin thuộc Bộ Quốc phòng. Trường Đại học Thông tin liên lạc có trụ sở chính tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Trường Đại học Thông tin liên lạc là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Quốc phòng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Học viên đào tạo sĩ quan phân đội bậc đại học Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật thông tin nghiên cứu tài liệu trên mạng phục vụ học tập. Ảnh: Đức Liêm.

Ngày 11-11-1951, Trường Thông tin thuộc Cục Thông tin liên lạc- tiền thân của Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin được thành lập tại Chiến khu Việt Bắc. Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã vượt lên chính mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò và uy tín của mình trong hệ thống giáo dục quốc gia nói chung, các học viện, nhà trường quân đội nói riêng. Năm 2001, Trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị AHLLVTND thời kỳ đổi mới” và Huân chương Hồ Chí Minh.

Theo MINH NGUYỆT(QĐND)