(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định về việc thành lập các trường đại học trên phạm vi toàn quốc. Dự án thành lập trường đại học phải thỏa mãn 6 điều kiện cơ bản. Tổng diện tích đất xây trường không ít hơn 5 ha và vốn điều lệ chỉ dành riêng đầu tư xây dựng trường (không kể giá trị về đất đai) tối thiểu là 50 tỷ đồng.