Nhờ mod đóng hộ em top này với ạ. Em mới tham gia nên chẳng biết up thế nào mà thành 2 bài. hix

Nhờ mod đóng hộ em top này với ạ. Em mới tham gia nên chẳng biết up thế nào mà thành 2 bài. hix