Có mấy món đặt từ web Mỹ mà không vừa, tiếc lắm vì mất công rình hàng sale rồi lại mất công chờ đợi hàng về, nhưng không vừa nên đành để lại cho bạn nào phù hợp hơn. Ai quan tâm liên hệ với mình qua số 091 hai 020 năm năm 0, YM: phuongmai2401 Những món này đều là hàng mới 100%, và tất nhiên...

Có mấy món đặt từ web Mỹ mà không vừa, tiếc lắm vì mất công rình hàng sale rồi lại mất công chờ đợi hàng về, nhưng không vừa nên đành để lại cho bạn nào phù hợp hơn. Ai quan tâm liên hệ với mình qua số 091 hai 020 năm năm 0, YM: phuongmai2401 Những món này đều là hàng mới 100%, và tất nhiên là NO FAKE nhé :D 1. Ví da thật Elliott Lucca, 100% cow leather, kt 12,5*11,5 cm, hơi to so với yêu cầu của tớ, 500k 2. Kính MNG cực style, mà mặt tớ nhỏ quá khó chọn kính ghê, hik. Của tớ mầu nâu đồi mồi nhé, 480k Ảnh web Ảnh tớ chụp đây, chụp để các bạn dễ hình dung mầu nhưng vẫn không lên được mầu thật, ở ngoài nhìn đẹp hơn nha.