Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh niên giúp nhau lập nghiệp

Gốc

Nhu cầu về vốn để phát triển kinh tế của thanh niên ngày càng cao trong khi nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng lại hạn hẹp. Để giải quyết vấn đề này, nhiều năm qua, đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã tự góp tiền làm quỹ xoay vòng, giúp nhau làm kinh tế...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.39070.qdnd