Thanh niên phải cống hiến cao nhất để xây dựng nước nhà

Gốc
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Thế hệ thanh niên phải làm sao cống hiến cao nhất, phải không ngừng học tập, tiếp cận những tinh hoa của thế giới để xây dựng nước nhà

Tin nóng

Tin mới