Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh niên - trung tâm chiến lược con người

Báo Tiền Phong
Gốc

Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thông qua 3 Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/7/19/251277.tno