Thanh niên TTXVN mang Trung thu đến với các bệnh nhân nhỏ tuổi

Đây là hoạt động ý nghĩa, khơi gợi lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương, nhằm động viên tinh thần, chia sẻ phần nào những khó khăn với các em nhỏ đang mắc bệnh hiểm nghèo.

 Bí thư đoàn thanh niên TTXVN Lê Minh Đức trao quà cho các bệnh nhi. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bí thư đoàn thanh niên TTXVN Lê Minh Đức trao quà cho các bệnh nhi. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Các đoàn viên của TTXVN và Bộ Y tế tổ chức chương trình thiện nguyện Trung thu yêu thương tặng 70 suất quà cho các bệnh nhi Bệnh viện K.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các đoàn viên của TTXVN và Bộ Y tế tổ chức chương trình thiện nguyện Trung thu yêu thương tặng 70 suất quà cho các bệnh nhi Bệnh viện K.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Đoàn thanh niên TTXVN trao bảng tượng trưng 70 suất quà và hơn 300 đầu sách cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (cơ sở 3). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đoàn thanh niên TTXVN trao bảng tượng trưng 70 suất quà và hơn 300 đầu sách cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (cơ sở 3). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Các đoàn viên TTXVN trao quà cho các bệnh nhi.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các đoàn viên TTXVN trao quà cho các bệnh nhi.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Các đoàn viên TTXVN trao tặng tủ sách yêu thương cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (Tân Triều). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các đoàn viên TTXVN trao tặng tủ sách yêu thương cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (Tân Triều). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Các đoàn viên TTXVN trao quà cho các bệnh nhi.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các đoàn viên TTXVN trao quà cho các bệnh nhi.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 TS. BS. Lê Thanh Đức - phụ trách cơ sở Phan Chu Trinh - Trưởng khoa Nội 5 trao thư cảm ơn cho đoàn thanh niên TTXVN. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TS. BS. Lê Thanh Đức - phụ trách cơ sở Phan Chu Trinh - Trưởng khoa Nội 5 trao thư cảm ơn cho đoàn thanh niên TTXVN. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Đoàn thanh niên TTXVN trao bảng tượng trưng 70 suất quà và hơn 300 đầu sách cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (cơ sở 3). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đoàn thanh niên TTXVN trao bảng tượng trưng 70 suất quà và hơn 300 đầu sách cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (cơ sở 3). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Các đoàn viên TTXVN trao tặng tủ sách yêu thương cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (Tân Triều). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các đoàn viên TTXVN trao tặng tủ sách yêu thương cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (Tân Triều). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Đại diện Bệnh viện K cùng Đoàn viên Bộ Y tế trao quà cho các bệnh nhi.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đại diện Bệnh viện K cùng Đoàn viên Bộ Y tế trao quà cho các bệnh nhi.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Các đoàn viên TTXVN trao quà cho các bệnh nhi.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các đoàn viên TTXVN trao quà cho các bệnh nhi.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 Đoàn thanh niên TTXVN trao bảng tượng trưng 70 suất quà và hơn 300 đầu sách cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (cơ sở 3). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đoàn thanh niên TTXVN trao bảng tượng trưng 70 suất quà và hơn 300 đầu sách cho Khoa Nhi - Bệnh viện K (cơ sở 3). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-nien-ttxvn-mang-trung-thu-den-voi-cac-benh-nhan-nho-tuoi/815385.vnp