Thanh Oai: Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 13,5 tỷ đồng

Gốc
Đến hết tháng 6/2017, số tiền các đơn vị, doanh nghiệp (trong đó chủ yếu là doanh nghiệp) trên địa bàn huyện Thanh Oai nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 13,5 tỷ đồng.

Thanh Oai: Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 13,5 tỷ đồng - Ảnh 1

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” do huyện ủy Thanh Oai vừa tổ chức.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2017, toàn huyện có 23.361 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); 47.074 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 22.661 người. Số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng tăng lên với tổng số thu trên địa bàn là 105.032 triệu đồng.

Đến hết tháng 6/2017, BHXH huyện đã in cấp 799 sổ BHXH, 33.630 thẻ BHYT cho người mới tham gia kịp thời, chính xác, đúng thời gian quy định; giải quyết kịp thời các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH, chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 7.626 đối tượng thụ hưởng, người lao động đảm bảo đúng quy định với 110.085 triệu đồng.

L.N

Tin nóng

Tin mới