- Ngày 2/9, TPCà Mau đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc công nhận thành phố là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Cà Mau.

TP Cà Mau trực thuộc tỉnh Cà Mau được tách ra từ tỉnh Minh Hải (tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu) vào ngày 01/01/1997 và được Thủ Tướng Chính phủ công nhận là thành phố loại 3 vào tháng 5/1999. TP Cà Mau có 17 đơn vị hành chính gồm 10 phường và 7 xã; là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh. Theo các tiêu chí chung của quốc gia về đô thị loại II, TP Cà Mau đã đạt nhiều tiêu chí quan trọng về kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, khoa học kỹ thuật; đạt tốc độ tăng trưởng; cân đối thu chi ngân sách; tỷ lệ hộ nghèo, quy mô dân số và tỷ lệ tăng dân số, thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng đạt, nhà ở, vệ sinh môi trường; kiến trúc, cảnh quan đô thị…. Hiện TP Cà Mau đang phấn đấu đến mục tiêu TP đô thị loại I vào năm 2020. Khánh Hưng