Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành phố Hà Nội cập nhật, bổ sung nguồn vốn cho các dự án đầu tư công

Sáng 12-9, tại kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã xem xét tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngân sách thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Xác định kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho 22 dự án mới

Trình bày Tờ trình về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, tổng kế hoạch vốn bố trí năm 2021, năm 2022 đến nay là 62.315,3 tỷ đồng, bằng 26,5% tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố.

Về tình hình thực hiện thủ tục đầu tư các dự án mới, thành phố có thêm 69 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có 6 công trình trọng điểm (gồm 4 dự án giao thông và 2 dự án di tích); có thêm 33 dự án được phê duyệt.

Dù đã có nhiều cố gắng, song kết quả thực hiện kế hoạch chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư phê duyệt dự án chậm. Nhiều dự án mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn này nhưng với tiến độ chuẩn bị đầu tư hiện nay khó bảo đảm khả năng hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Đối với các dự án trọng điểm, thành phố có 39 dự án trọng điểm nhưng tiến độ triển khai của các dự án rất chậm. Dự án có sử dụng vốn ngân sách có 32 dự án; dự án sử dụng nguồn vốn khác có 1 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và 6 dự án sử dụng vốn xã hội hóa.

Đặc biệt, đối với các dự án sử dụng vốn ODA, tiến độ triển khai chậm, hầu hết vướng công tác giải phóng mặt bằng và một số dự án có thời gian điều chỉnh dự án, hiệp định vay kéo dài. Tổng kế hoạch vốn ODA cấp phát, vay lại chiếm kế hoạch vốn lớn trong trung hạn và hằng năm của cấp thành phố (giai đoạn 2021-2025 chiếm 24,9%; năm 2021 chiếm 30,8%; năm 2022 chiếm 15,7%) nhưng tỷ lệ giải ngân/kế hoạch vốn giao hằng năm thấp (năm 2021 đạt 25,3%; năm 2022, đến ngày 22-8-2022 đạt 17,06%).

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhu cầu bổ sung vốn trung hạn rất lớn và hiện còn rất nhiều dự án đề xuất bổ sung vào trung hạn, tạo sức ép lớn về nguồn và khó khăn trong cân đối nguồn vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư tại một số ngành, lĩnh vực, đặc biệt là giao thông. Hiện còn tổng 8.844,1 tỷ đồng chưa được bố trí chi tiết kế hoạch vốn trung hạn ở các ngành, lĩnh vực, trong khi còn 244 dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư khoảng 202.047 tỷ đồng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư do chưa cân đối được nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó có 13 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến là 115.884 tỷ đồng.

Trước thực tế trên, UBND thành phố đề xuất đầu tư công trung hạn 2021-2025 như sau: Xác định kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho 22 dự án mới đã được HĐND thành phố quyết nghị chủ trương đầu tư là 2.553,1 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng ngành, lĩnh vực đã được xác định tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23-9-2021. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn là 76,4 tỷ đồng cho 8 dự án; bổ sung kế hoạch vốn cho 11 dự án đã được HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án với kinh phí 359,1 tỷ đồng. Dự phòng đầu tư công trung hạn 1.301,4 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ, các dự án có tính khẩn cấp giai đoạn tới như đê điều, y tế, môi trường…

Điều chỉnh giảm 1.228,3 tỷ đồng cho Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tại kỳ họp, UBND thành phố trình phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau: Về dự án xây dựng cơ bản cấp thành phố, điều chỉnh giảm 1.228,3 tỷ đồng, giảm 1.465,7 tỷ đồng của 35 dự án, trong đó có 32 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố và 3 dự án theo cơ chế đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất.

Điều chỉnh tăng 237,4 tỷ đồng cho 18 dự án, trong đó có 1 dự án khẩn cấp, 14 dự án đang triển khai bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ/hoàn thành dự án và 3 dự án mới đủ điều kiện bố trí vốn.

Cũng theo tờ trình về điều chỉnh dự án cấp huyện được ngân sách thành phố hỗ trợ gồm 70 dự án. Trong đó, điều chỉnh 115,9 tỷ đồng cho 62 dự án thực hiện “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích” và xây dựng nhà văn hóa thôn. Điều chỉnh giảm 15 tỷ đồng của 1 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa bàn xã Hồng Kỳ bị ảnh hưởng bởi Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn; điều chỉnh giảm 84,8 tỷ đồng của 7 dự án xây dựng hạ tầng kinh tế.

Tổng nhu cầu vốn cho các dự án được ngân sách thành phố hỗ trợ là 16,1 tỷ đồng được đề xuất bố trí từ nguồn vốn điều chỉnh giảm các dự án cấp thành phố nêu trên. Sau khi phân bổ, nguồn vốn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn dự án cấp thành phố còn lại là 1.212,2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nguồn vốn đề xuất phân bổ cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án sau điều chỉnh, điều hòa các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố và hỗ trợ cấp huyện là 2.718,2 tỷ đồng. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố cơ bản đáp ứng nhu cầu đề xuất bố trí vốn thực hiện các dự án của các chủ đầu tư, bảo đảm cân đối nguồn vốn đầu tư công của thành phố và tuân thủ nguyên tắc điều chỉnh, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Sau phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách thành phố năm 2022, tổng kế hoạch đầu tư công của thành phố không thay đổi là 51.582,9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cấp huyện là 29.770,3 tỷ đồng, ngân sách cấp thành phố là 21.302,7 tỷ đồng.

Định hướng đầu tư công năm 2023 tăng 1,97% so với năm 2022

Trình về định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố, UBND thành phố dự kiến là 52.600 tỷ đồng, tăng 1,97% so với năm 2022. Theo đó, thành phố dự kiến tập trung bố trí vốn để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố (xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I; Cung Thiếu nhi; dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II...).

Trong đó, đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo tiến độ triển khai; các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án có tính chất liên kết vùng (cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai; xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình...); các dự án nhiệm vụ chi cấp thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá của thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Thành phố phấn đấu trong năm 2023, hoàn thành 80 dự án.

Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 1 dự án nhóm B

Tại kỳ họp, UBND thành phố cũng trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 1 dự án nhóm B thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể với tổng mức đầu tư dự kiến là 107,3 tỷ đồng với nhu cầu kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 cập thành phố là 90 tỷ đồng.

Khả năng cân đối nguồn vốn của dự án được báo cáo chi tiết tại Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể là 720 tỷ đồng, đã bố trí 100% kế hoạch vốn cho 2 dự án chuyển tiếp. Do vậy, đề nghị bố trí vốn cho dự án từ dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố hiện còn 1.301,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công về thời gian bố trí vốn dự án (nhóm B không quá 4 năm).

Tại kỳ họp, thẩm tra các tờ trình trên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thống nhất sự cần thiết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng nhu cầu hấp thụ vốn thực tế trên địa bàn.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất với đánh giá của UBND thành phố và sự cần thiết điều chỉnh, cập nhật bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng kịp thời các dự án quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương.

Tuy nhiên, để bảo đảm phù hợp quy định cũng như đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND thành phố báo cáo làm rõ thêm các dự án đề nghị cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là đáp ứng đủ thủ tục để đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định. UBND thành phố cần rà soát đối với các dự án hoàn thành trong giai đoạn phải bố trí đủ vốn để bảo đảm đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện, tránh trường hợp thiếu hụt trong cân đối tổng nguồn cần bảo đảm.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất bổ sung nguồn vốn huy động của thành phố để thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án đã được Thành ủy thông qua. UBND thành phố đề xuất bổ sung 30.000 tỷ đồng từ nguồn huy động của thành phố là nằm trong phạm vi hạn mức dư nợ vay của thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật phương án sử dụng nguồn vốn bổ sung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 phù hợp với dự kiến nhu cầu vốn của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm có quy mô lớn (như dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đang được UBND thành phố trình HĐND thành phố về chủ trương đầu tư trong kỳ họp này); đề nghị làm rõ danh mục 10 dự án, công trình trọng điểm dự kiến sử dụng 16.260 tỷ đồng từ nguồn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với tờ trình của UBND thành phố về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Đồng thời, UBND thành phố cần tiếp tục đánh giá làm rõ khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư của năm 2023; các dự án mới đưa vào kế hoạch phải đảm bảo phù hợp, thống nhất với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã duyệt; việc cân đối, phân bổ vốn cần bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra, phù hợp với tiến độ triển khai và khả năng hấp thụ vốn của từng dự án.

Việt Tuấn