Thành phố Hà Nội tiết kiệm được 6,93% năng lượng tiêu thụ

Gốc
Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ) bao gồm các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy, tuyên truyền cộng đồng, KHCN và các biện pháp quản lý bắt buộc nhằm thực hiện đồng bộ các hoạt động về SDNL TK&HQ trong toàn xã hội.

Đạt được mục tiêu về tổng mức TKNL cụ thể, giảm một phần mức đầu tư phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội; góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bên vững.

Thành phố Hà Nội tiết kiệm được 6,93% năng lượng tiêu thụ - Ảnh 1

Trong Hội thảo các đại biểu cũng nêu vấn đề triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình nhằm đạt được mục tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng tính chung trên địa bàn Thành phố. Phấn đấu hệ số đàn hồi năng lượng/GDP tiệm cận với các nước tiên tiến trong khu vực Asean.

Nâng cao kỹ năng sử dụng năng lượng TK&HQ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, ưu tiên hàng đầu của các cấp, các ngành và các tâng lắp nhân dân Thủ đô Hà Nội. Ngoài ra Áp dụng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật tiên tiến nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng giảm 10% cường độ năng lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả .Đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng cho 202 học viên của các đơn vị sản xuất công nghiệp và tòa nhà.

Phát triển hệ thống giao thông vận tải đáp ứng 15% nhu cầu vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.Tiết kiệm được 6,93% năng lượng tiêu thụ so với dự báo, trong đó sản lượng điện tiết kiệm 1,32 tỷ kwh tương đương 2.155 tỷ đồng.

PV

Tin nóng

Tin mới