Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính, trong tháng 2/2010, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) thu ước đạt 5.619 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế thu thuế 2 tháng đầu năm là 18.063 tỷ đồng, đạt 72,04% dự toán quý I/2010, tăng 33,96% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, riêng kết quả thu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 2 ước đạt 3.694 tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đầu năm là 11.297 tỷ đồng, đạt 66,18% dự toán quý I/2010, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Các hạng mục thu khác đều có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Thuế thu nhập cá nhân tăng 26,39%, tiền thuê đất tăng 15%, tiền sử dụng đất tăng 75,51%, thuế nhà đất tăng 22,61%, thu phí trước bạ tăng 4,17%..., riêng thu thuế bán nhà giảm 11,4% so với cùng kỳ. Theo Cục Thuế TP HCM, việc giãn nộp thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 03/2009/TT-BTC đã tác động đến số thu của kỳ quyết toán thuế năm 2009 ở các tháng đầu năm 2010 làm cho số thu thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 35,07% so với tháng 01/2009. Tuy nhiên, việc thực hiện Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 thuế suất mặt hàng bia từ ngày 01/01/2010 là 45% (trước là 75%) sẽ ảnh hưởng đến số thu trong năm nay./. Linh Chi (Vietnam+)