(VOH) - UBND TP.HCM hôm qua đã tổ chức Hội nghị về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Hội nghị nhằm đánh giá lại tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong 11 tháng qua, đồng thời đề ra các giải pháp để đảm bảo tốt hơn tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới.

Báo cáo của Công an thành phố cho thấy, trong thời gian qua, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố kéo giảm được 360 vụ so với cùng kỳ. Tuy nhiên trong thời gian gần đây tình trạng xâm hại tài sản của khách nước ngoài ở khu vực trung tâm thành phố khá phức tạp. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Minh Trí cho biết trên cơ sở những nhận định tại Hội nghị, UBND TP sẽ tham mưu cho Thành ủy ra chỉ thị để tăng cường vai trò lãnh đạo, phối hợp thực hiện tốt 3 nội dung được xem là trọng tâm hiện nay là: phòng chống cướp giật, xử lý đinh tặc và nạn đua xe trái phép trên địa bàn thành phố, trong đó tăng cường vai trò của lực lượng tại chỗ như Bảo vệ dân phố, Dân phòng trong đấu tranh với các loại tội phạm này.