Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành phố Hồ Chí Minh bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

Ngày 21-9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) TP Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3.

 Các cán bộ đối tượng 3 nhận giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Các cán bộ đối tượng 3 nhận giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Trong 12 ngày, 113 cán bộ đối tượng 3 của các đơn vị, địa phương thuộc thành phố đã được học tập các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới…

Trong quá trình học tập, ban tổ chức duy trì tốt nền nếp chế độ chính quy, kết hợp giữa học tập, nghiên cứu tập trung với thảo luận, tham quan, trao đổi thực tiễn tại cơ sở, giải quyết tốt vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Đội ngũ giáo viên, báo cáo viên chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, liên hệ vận dụng tốt thực tiễn. Kết quả học tập có 100% cán bộ đạt yêu cầu trở lên, trong đó có hơn 99% đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật; 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN.

Trên cơ sở những kiến thức được học tập, bồi dưỡng, các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tốt vào điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương, phát huy tốt vai trò cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, xây dựng địa phương mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: LÊ HUY