Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động phòng chống thiên tai trong năm 2011

Gốc
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố. Đây là biện pháp tích cực, chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.

Trong năm 2010, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 5 đợt lốc xoáy, mưa giông, 5 đợt triều cường cao gây thiệt hại và 5 vụ sạt lở bờ sông, làm chết một người, do lốc xoáy kết hợp với mưa lớn làm lật úp chiếc ghe đánh lưới vào ngày 2 tháng 6, thiệt hại 88 căn nhà, vỡ 30 đoạn bờ bao với chiều dài 147 m, sạt lở trên 2800 m2 đất. Tổng thiệt hại ước khoảng 2,9 tỷ đồng. Trong năm 2010 trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra 1 vụ tràn dầu, 2 vụ cháy tàu và 18 vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng, 105 vụ tai nạn nguy hiểm hàng ngày gây thiệt hại về người và tài sản. Năm 2011 là năm được dự báo tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết nguy hiểm, nhất là các loại thiên tai như mưa lớn, bão, triều cường, lốc xoáy, hạn hán, xâm nhập mặn… có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở - ban - ngành, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, cùng với các Sở - ban - ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tai nạn, thảm họa năm 2010; phát huy những ưu điểm, những công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai, tai nạn, thảm họa ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2011 trên địa bàn thành phố, củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, trong đó phải thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị. Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các Sở - ban - ngành, quận - huyện thực hiện tốt kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, thảm họa. Chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2011 trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn phòng, chống thiên tai cho cộng đồng dân cư để người dân luôn tự ý thức chủ động phòng, chống ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, các quận - huyện rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư các công trình phòng, chống lụt, bão phát sinh, cấp bách trong năm 2011. Phối hợp với Sở Tài chính thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố rà soát, kiểm tra, thống kê các phương tiện, trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện có của thành phố và đề xuất đầu tư bổ sung số lượng, chủng loại cần thiết theo nhu cầu của thành phố trong năm 2011 để thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, đó là: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ và hậu cần tại chỗ.../.

Tin nóng

Tin mới