Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách tăng 23,6%

Chiều 28/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Cục thuế về thành tích trong công tác thu ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Cục thuế về thành tích trong công tác thu ngân sách nhà nước.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm. Thành phố bảo đảm nhiệm vụ chi ngân sách năm 2022 theo đúng tinh thần Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thành phố cũng chủ động cân đối trích lập quỹ dự trữ tài chính, nguồn cải cách tiền lương, bổ sung nguồn chi đầu tư nhằm tăng cường an ninh tài chính và bảo đảm chi thu nhập tăng thêm và cải cách tiền lương theo lộ trình… Nhờ đó, Thành phố đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2022.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn Thành phố năm 2022 ước tăng 9,03% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước năm 2022 ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt hơn 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 8,50% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2021.

Về ngân sách, Thành phố đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Trung ương giao. Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố thực hiện đến ngày 28/12 là 471,5 nghìn tỷ đồng, đạt gần 122% dự toán và tăng 23,6% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 330 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 122% dự toán và tăng hơn 25% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 141,4 nghìn tỷ đồng, hơn 121% dự toán.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao bằng khen cho 66 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Năm 2023, Trung ương, Hội đồng nhân dân Thành phố giao tổng thu ngân sách cho Thành phố là hơn 469 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,06% trong tổng dự toán thu cả nước.

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Để thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tôi yêu cầu ngành tài chính tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố trong năm 2023; huy động và khai thác mạnh mẽ tiềm năng các nguồn lực tài chính trong nước, ngoài nước để đầu tư phát triển Thành phố; tăng cường các biện pháp để quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế”.

ANH TUẤN