Thành phố Hồ Chí Minh xác định xong số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Gốc
Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới, thành phố sẽ có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 32 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp thành phố.
0:00 / 0:00
0:00

Quang cảnh phiên họp.

Chiều 23-2, Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ.

Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, theo yêu cầu của Hội đồng Bầu cử quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 32 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 9-2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Cụ thể, đã giới thiệu 45 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 95 đại biểu.

Về tình hình bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức cùng 5 huyện và 63 xã, thị trấn của thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Long Hồ

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/991930/thanh-pho-ho-chi-minh-xac-dinh-xong-so-luong-don-vi-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd