Ngày 26-10, Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc Lập hạng nhì của Đảng, Nhà nước trao tặng và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập thành phố.

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, từ một thị xã nghèo, phố núi khi thành lập (năm 1961), trong 52 năm qua, đặc biệt là từ sau khi thị xã Sơn La được công nhận đô thị loại III (26/10/2008), thành phố Sơn La - Trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh đã xây dựng, phát triển bứt phá vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đến nay thành phố có 7 phường và 5 xã ngoại vi. Tốc độ tăng trưởng của thành phố bình quân 11,76%/năm, đóng góp 19% trong GDP toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/năm, tương đương 2.083 USD, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,9% (năm 2013).

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của thành phố Sơn La và phát biểu khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và phát triển miền núi; quan tâm đến đời sống của đồng bào các dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh: ""Thành phố Sơn La cần tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh, nâng hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sau kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ""Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"", nâng cao hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp…"". Đồng chí cho rằng, t hành phố Sơn La cần phát huy tinh thần sáng tạo, tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo ra những thế đột phá nhằm phát triển, mở rộng không gian đô thị trở thành một trong những trung tâm đô thị ở Tây Bắc.

Nhân dịp này đồng Tòng Thị Phóng đã trao tặng cán bộ , đảng viên và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo TTXVN