ND - Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, công ty cao su Quảng Trị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng ba; Huân chương Lao động hạng ba;

Ba cờ thi đua xuất sắc của thủ tướng Chính phủ; hai đơn vị trực thưộc công ty được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều Bằng khen của thủ tướng chính phủ, của Bộ tài chính, của Tổng cục thuế; Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị về thành tích nộp thuế; Bằng khen bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện tốt chế độ cho người lao động; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác " Đền ơn đáp nghĩa"; Bằng khen của Bộ công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự; Bằng khen của Trung ương hội khuyến học Việt Nam..