Theo hợp đồng thì bên mua thanh toán trước thời hạn sẽ được hưởng chiết khấu nhưng sau khi khách hàng đã trả tiền trước hạn, trong hóa đơn mà công ty đã xuất chưa trừ khoản tiền chiết khấu này cho khách thì chứng từ thanh toán đối với khoản tiền này thế nào?