Xưa nay, các thuê bao trả sau ít được đoái hoài, chăm sóc bằng khuyến mãi hay các dịch vụ tiện lợi. Dịch vụ EZPay mới được Vinaphone cung cấp đã phủ nhận điều này.