Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân: Cao nhất 25,6 điểm

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân: Cao nhất 25,6 điểm

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân 2022

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân 2022

14 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc tại Thái Nguyên

14 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc tại Thái Nguyên

Tổ chức Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2022

Tổ chức Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2022

Tăng cường xúc tiến du lịch các tỉnh có di sản Then năm 2022

Tăng cường xúc tiến du lịch các tỉnh có di sản Then năm 2022

Thí sinh phải hoàn tất nộp lệ phí xét tuyển đại học trước 17h hôm nay

Thí sinh phải hoàn tất nộp lệ phí xét tuyển đại học trước 17h hôm nay

Sau 17 giờ hôm nay thí sinh cả nước hoàn tất thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Sau 17 giờ hôm nay thí sinh cả nước hoàn tất thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Khi nào các trường đại học công bố kết quả trúng tuyển?

Khi nào các trường đại học công bố kết quả trúng tuyển?

Cả nước thêm 79.000 thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Cả nước thêm 79.000 thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Các mốc thời gian quan trọng tiếp theo trong xét tuyển đại học 2022

Các mốc thời gian quan trọng tiếp theo trong xét tuyển đại học 2022

Bộ GD - ĐT điều chỉnh phân luồng thanh toán phí xét tuyển đại học

Bộ GD - ĐT điều chỉnh phân luồng thanh toán phí xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT quyết định phân thành 6 luồng thanh toán lệ phí xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT quyết định phân thành 6 luồng thanh toán lệ phí xét tuyển đại học

75.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến

75.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến

Liên tục điều chỉnh lịch thanh toán trực tuyến

Liên tục điều chỉnh lịch thanh toán trực tuyến

Bộ GD&ĐT điều chỉnh lịch thanh toán phí xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT điều chỉnh lịch thanh toán phí xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT phân luồng thí sinh thanh toán trực tuyến

Bộ GD&ĐT phân luồng thí sinh thanh toán trực tuyến

Phân luồng thí sinh thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh

Phân luồng thí sinh thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh

Từ 0 giờ ngày mai (24/8), thí sinh bắt đầu thực hiện thanh toán trực tuyến

Từ 0 giờ ngày mai (24/8), thí sinh bắt đầu thực hiện thanh toán trực tuyến