Bộ Công thương có tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến cao nhất

Bộ Công thương có tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến cao nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lại hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 13/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lại hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 13/9

Mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 17 giờ ngày 13-9

Mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 17 giờ ngày 13-9

Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến hết thời gian nào?

Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến hết thời gian nào?

Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến

Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến

Tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 13/9

Tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 13/9

Bộ GD&ĐT tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến

Bộ GD&ĐT tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến

Bộ GD&ĐT tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến lần 3

Bộ GD&ĐT tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến lần 3

Xét tuyển đại học năm 2022: Thí sinh có thể nộp lệ phí bổ sung

Xét tuyển đại học năm 2022: Thí sinh có thể nộp lệ phí bổ sung

97% thí sinh đã hoàn thành thanh toán phí xét tuyển đại học trực tuyến

97% thí sinh đã hoàn thành thanh toán phí xét tuyển đại học trực tuyến

Bộ GD&ĐT giải tỏa nỗi lo cho thí sinh

Bộ GD&ĐT giải tỏa nỗi lo cho thí sinh

Bộ GD-ĐT cam kết không để thí sinh mất cơ hội xét tuyển vì chưa hoàn thành đóng lệ phí tuyển sinh

Bộ GD-ĐT cam kết không để thí sinh mất cơ hội xét tuyển vì chưa hoàn thành đóng lệ phí tuyển sinh

Gần 93.000 nguyện vọng chưa thanh toán lệ phí xét tuyển: Bộ GD&ĐT sẽ cho nộp bổ sung

Gần 93.000 nguyện vọng chưa thanh toán lệ phí xét tuyển: Bộ GD&ĐT sẽ cho nộp bổ sung

Thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển ĐH vẫn còn cơ hội xét tuyển

Thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển ĐH vẫn còn cơ hội xét tuyển

97% nguyện vọng đã thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến

97% nguyện vọng đã thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến

97% thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến

97% thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến

Chưa thanh toán lệ phí trực tuyến, thí sinh có mất cơ hội xét tuyển ĐH?

Chưa thanh toán lệ phí trực tuyến, thí sinh có mất cơ hội xét tuyển ĐH?

97% thí sinh đã hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

97% thí sinh đã hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến