Thanh tra 60.000 doanh nghiệp: Tăng thu thuế 10.000 tỉ đồng

Gốc
ANTT.VN - Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 60 nghìn doanh nghiệp, xử lý tăng thu thuế qua thanh tra, kiểm tra gần 10 nghìn tỷ đồng.

Thanh tra 60.000 doanh nghiệp: Tăng thu thuế 10.000 tỉ đồng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 2/12, Bộ Tài chính cho biết: Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Bộ đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan, Thanh tra Bộ thực hiện hàng loạt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng và thu hồi nợ thuế; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu, chuyển giá...

Kết quả, tính đến tháng 11/2015, Cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 60 nghìn doanh nghiệp, đạt 73,2% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2014; số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra gần 10 nghìn tỷ đồng, đã nộp NSNN khoảng 7 nghìn tỷ đồng; đồng thời, đã xử lý khoảng 18,9 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang;

Cơ quan Hải quan đã thực hiện khoảng 2500 cuộc kiểm tra sau thông quan, bằng 81% kế hoạch đề ra; xử lý truy thu vào NSNN 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Từ đầu năm đến ngày 15/11/2015, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính, với số tiền 1.893 tỷ đồng; Kiến nghị xử lý tài chính đối với các kết luận đã lưu hành năm 2013, 2014, 2015, với số tiền 810 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ đã chỉ đạo điều hành triển khai khai thuế, nộp thuế điện tử tại các Cục thuế địa phương trên cả nước, với 98% doanh nghiệp khai thuế điện tử, trên 26 triệu hồ sơ; 91% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, số tiền đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử là trên 86 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, đến nay việc triển khai thanh toán song phương điện tử tập trung với các ngân hàng thương mại trên toàn quốc và kết nối thanh toán liên ngân hàng đã cơ bản hoàn thành.

D. Chi

Tin nóng

Tin mới