Chánh thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính vừa ký Quyết định số 153/QĐ-TTr (ngày 6.9), thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico VN.

Đoàn thanh tra gồm 15 người do ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó chánh thanh tra Bộ Y tế làm trưởng đoàn. Đợt thanh tra trong vòng 45 ngày; thời kỳ thanh tra từ 1.11.2015 và các thời kỳ khác có liên quan.

Liên Châu