Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện 12 cuộc thanh tra

Gốc

Hanoinet - Thanh tra Chính phủ cho biết, trong tháng 8/2008, Thanh tra Chính phủ sẽ trình Chính phủ phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=83432