Sẽ xác minh tài sản ngẫu nhiên 30 người có chức vụ tại 7 bộ, ngành

Sẽ xác minh tài sản ngẫu nhiên 30 người có chức vụ tại 7 bộ, ngành

30 cán bộ của những bộ, ngành, đơn vị nào sẽ được Thanh tra Chính phủ chọn xác minh tài sản?

30 cán bộ của những bộ, ngành, đơn vị nào sẽ được Thanh tra Chính phủ chọn xác minh tài sản?

Thanh tra Chính phủ sẽ xác minh tài sản của 30 người có chức vụ ở 7 bộ, ngành

Thanh tra Chính phủ sẽ xác minh tài sản của 30 người có chức vụ ở 7 bộ, ngành

Lựa chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ của 7 bộ, ngành để xác minh tài sản

Lựa chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ của 7 bộ, ngành để xác minh tài sản

Xác minh ngẫu nhiên tài sản của 30 cán bộ ở 7 cơ quan

Xác minh ngẫu nhiên tài sản của 30 cán bộ ở 7 cơ quan

Thanh tra Chính phủ bốc thăm chọn 30 cán bộ của 7 bộ ngành để xác minh tài sản

Thanh tra Chính phủ chọn xác minh kê khai tài sản 30 cán bộ của 7 bộ ngành

Thanh tra Chính phủ chọn xác minh kê khai tài sản 30 cán bộ của 7 bộ ngành

Thanh tra Chính phủ chọn 30 cán bộ của 7 bộ ngành để xác minh tài sản

Thanh tra Chính phủ chọn 30 cán bộ của 7 bộ ngành để xác minh tài sản

Thanh tra Chính phủ lên kế hoạch xác minh tài sản của 30 người có chức vụ, quyền hạn

Thanh tra Chính phủ lên kế hoạch xác minh tài sản của 30 người có chức vụ, quyền hạn

Thanh tra Chính phủ xác minh tài sản của 30 cán bộ Trung ương

Thanh tra Chính phủ xác minh tài sản của 30 cán bộ Trung ương

Bốc thăm tìm tham nhũng: Sao cán bộ không tự nguyện được kiểm tra?

Bốc thăm tìm tham nhũng: Sao cán bộ không tự nguyện được kiểm tra?

Trong 7.662 người được xác minh tài sản có 74 người kê khai chưa đúng

Trong 7.662 người được xác minh tài sản có 74 người kê khai chưa đúng

Tổng cục Thuế triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập

Tổng cục Thuế triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập

Bốc thăm tìm tham nhũng và câu hỏi 'đồng chí có mấy suất đất'

Bốc thăm tìm tham nhũng và câu hỏi 'đồng chí có mấy suất đất'

Bốc thăm xác minh kê khai tài sản: Bước thử nghiệm cần thiết?

Bốc thăm xác minh kê khai tài sản: Bước thử nghiệm cần thiết?

Cứ công khai bản kê tài sản của cán bộ ở nơi sinh sống sẽ rõ ngay ai gian dối

Cứ công khai bản kê tài sản của cán bộ ở nơi sinh sống sẽ rõ ngay ai gian dối

Khởi động xác minh tài sản, thu nhập, cả nước phát hiện 16 cán bộ kê khai chưa đúng quy định

Khởi động xác minh tài sản, thu nhập, cả nước phát hiện 16 cán bộ kê khai chưa đúng quy định