Thanh tra chuyên ngành tại Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ Việt Nam

Gốc
Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) vừa công bố quyết định thanh tra đối với Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam theo Quyết định 2330/QĐ-BKHCN ngày 28-8-2017.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày 12-9-2017. Theo quyết định này, nội dung thanh tra gồm: Chấp hành quy định công khai trong thực hiện các nhiệm vụ KH-CN có sử dụng ngân sách nhà nước; việc xây dựng dự toán và thực hiện dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp KH-CN cho các nhiệm vụ KH-CN; chấp hành quy định của pháp luật về KH-CN trong quản lý nhiệm vụ KH-CN; chấp hành quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH-CN; chấp hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc công khai, minh bạch và đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động nghiên cứu triển khai các đề tài, dự án; đẩy mạnh công tác thống kê về KH-CN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chung, qua đó sẽ hỗ trợ công tác xây dựng dự toán kế hoạch về KH-CN.

Khánh Vũ

Tin nóng

Tin mới