Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh tra cổ phần hóa 3 Tổng Công ty

Hanoinet- Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra việc cổ phần hóa ở ba doanh nghiệp.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=55723