Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 219/QĐ – BXD về việc thanh tra công tác quy hoạch xây dựng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2005 - 2009.

1 góc Thành phố Vũng Tàu Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Xuân Nhật, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra viên chính làm Trưởng đoàn. Đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quy hoạch xây dựng: Lập, thẩm định, phê duyệt, công bố công khai, cắm mốc, thanh quyết toán các đồ án quy hoạch xây dựng; công tác cấp giấy phép xây dựng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2005 - 2009.