Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh tra kết luận sai phạm công tác cán bộ tại Sở GD&ĐT Cần Thơ

Thanh tra TP Cần Thơ có thông báo kết luận việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ tại Sở GD&ĐT (giai đoạn 2018-2019) và kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu Sở này.

Chiều 12-7, Thanh tra TP Cần Thơ có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD&ĐT (giai đoạn 2018-2019).

Theo thông báo, việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ tại Sở GD&ĐT còn để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận sai phạm về 5 nội dung

Cụ thể, năm 2018-2019, Sở GD&ĐT chưa tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vụ thuộc và trực thuộc Sở theo Hướng dẫn số 05/2016 và Hướng dẫn số 07/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý, thông báo cho biết, hầu hết các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2018 và 2019 không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012 của UBND TP.

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đảm bảo, nhiều hồ sơ bỏ qua những thủ tục quan trọng, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về công tác cán bộ như bổ nhiệm đối với nhân sự tại chỗ nhưng không có trong quy hoạch, vi phạm trình tự thủ tục, bổ nhiệm tại Quy định nêu trên.

Có trường hợp bổ nhiệm lại đối với nhân sự không đạt đủ mức tín nhiệm của tập thể, tức không đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn chung, vi phạm Quy định.

Các nội dung kết luận thanh tra ở Sở GD&ĐT TP Cần Thơ nằm trong nhiệm kỳ làm giám đốc của bà Trần Hồng Thắm vừa được điểu động bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Cũng theo thông báo, việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cũng không đáp ứng đầy đủ điều kiện về trình độ và trình tự, thời hạn bổ nhiệm theo Quyết định số 20/2012 nêu trên.

Ngoài ra, trong việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cũng có những thiếu sót như cả ba hồ sơ miễn nhiệm đều không có tờ trình đề xuất miễn nhiệm chức vụ của Phòng Tổ chức cán bộ; 2 hồ sơ không có ý kiến của cấp ủy đảng; 1 hồ sơ không có biên bản trao đổi và nghe ý kiến của viên chức lãnh đạo, quản lý về việc miễn nhiệm nhưng việc miễn nhiệm là đúng đối tượng. Đến thời điểm hiện nay đã có 6/7 trường hợp nghỉ hưu, môt trường hợp miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Trước khi ban hành kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức không thực hiện trao đổi, thống nhất ý kiến trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo Sở; không thực hiện triển khai theo kế hoạch đến các phòng và các đơn vị trực thuộc có liên quan. Quy trình điều động công chức, viên chức đối với một số trường hợp không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, chưa có văn bản thống nhất của cấp ủy cơ quan, cá biệt có trường hợp không thực hiện quy trình bổ nhiệm và xét chuyển sang ngạch công chức theo quy định.

Có nhiều trường hợp tại thời điểm điều động, luân chuyển công chức, viên chức chưa đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 20 nêu trên; Một trường hợp được điều động, bổ nhiệm từ Hiệu phó sang Hiệu trưởng Trường THPT khác nhưng không thực hiện quy trình bổ nhiệm từ Phó Hiệu trưởng lên Hiệu trưởng đối với nhân sự từ nơi khác và không thực hiện thủ tục đề nghị xét chuyển ngạch công chức trước khi điều động, bổ nhiệm.

Về xử lý kỷ luật các chức danh lãnh đạo, quản lý, thông báo nêu, khi xem xét, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, Sở không ban hành thông báo xử lý kỷ luật, thời gian tổ chức xử lý kỷ luật quá hạn theo quy định, thành phần Hội đồng xử lý kỷ luật còn không đúng quy định. Các trường hợp bị kỷ luật đã chấp hành xong hình thức kỷ luật, không khiếu nại, đồng thời đến nay thời hiệu kỷ luật đã hết.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giao Giám đốc sở GD&ĐT thu hồi Quyết định 3484/2018 của Giám đốc Sở về việc phê duyệt bổ sung danh sách quy hoạch chức danh cán bộ quản lý cấp trưởng, cấp phó của các phòng trực thuộc Sở giai đoạn 2016-2020.

Bà Trần Hồng Thắm khi còn là Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng trình tự, thủ tục để thực hiện lại quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ Sở Nội vụ để được hướng dẫn (32 trường hợp đề nghị thu hồi).

Đồng thời tiến hành rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với toàn bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở GD&ĐT, trường hợp nào thực hiện chưa đúng quy định (nếu có) thì báo cáo Chủ tịch UBND TP để xin ý kiến xử lý theo quy định.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với những cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ qua kết quả thanh tra. Trường hợp cá nhân nào đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm hoặc đã bị xử lý kỷ luật liên quan đến kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra năm 2019 của Sở Nội vụ thì không xem xét, xử lý lại.

Cạnh đó, Thanh tra cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở GD&ĐT và trách nhiệm tập thể của Lãnh đạo Sở GD&ĐT vì đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ, gây dư luận không tốt trông thời gian qua; Đồng thời tham mưu, kiến nghị Ban cán sự Đảng UBND TP báo cáo thường trực Thành ủy để xem xét trách nhiệm về mặt Đảng của cá nhân và tập thể Đảng ủy Sở GD&ĐT…

NHẪN NAM- HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/thanh-tra-ket-luan-sai-pham-cong-tac-can-bo-tai-so-gddt-can-tho-1000024.html