Thanh tra tại Sở Xây dựng Lào Cai

Gốc
Thanh tra tỉnh Lào Cai vừa công bố quyết định thanh tra tại Sở Xây dựng.

Thanh tra tại Sở Xây dựng Lào Cai - Ảnh 1

Buổi công bố quyết định thanh tra tại Sở Xây dựng Lào Cai. Ảnh: QT

Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên do ông Đàm Quang Vinh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra: Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn Nhà nước (nếu có).

Thời kỳ thanh tra 3 năm, từ ngày 1/01/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Phạm vi thanh tra: Sở Xây dựng tỉnh và các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trần Quý

Tin nóng

Tin mới