Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh tra tỉnh: Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh tích cực triển khai các giải pháp nhằm giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân, góp phần ổn định chính trị, phục vụ tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh tra tỉnh đối thoại với một số hộ dân phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại về việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn, tháng 1/2021.

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều dự án lớn, do vậy, tình hình KNTC của công dân tiếp tục phát sinh, phổ biến trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, nhờ có sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, đặc biệt là sự chủ động, tích cực của Thanh tra tỉnh trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết KNTC, các vụ việc được giải quyết đạt tỷ lệ cao. Năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận, xử lý 12.158 đơn, trong đó có 625 đơn khiếu nại, 60 đơn tố cáo, còn lại là đơn phản ánh, kiến nghị, đơn nặc danh, trùng lặp... Cơ quan hành chính các cấp giải quyết 519/647 vụ việc khiếu nại; 54/60 đơn tố cáo. Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng; trả lại cho công dân trên 11 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 2 tập thể, 7 cá nhân. Quý I/2021, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận, xử lý 2.291 đơn thư; đã giải quyết 157/326 vụ việc khiếu nại, 10/18 vụ việc tố cáo.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước, nổi bật là Đại hội XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, ngay từ đầu năm, công tác giải quyết KNTC đã được ngành Thanh tra tỉnh xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tăng cường phối hợp với các địa phương rà soát, nắm tình hình phát sinh ở cơ sở liên quan đến KNTC… Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc KNTC, các vụ việc mới phát sinh, không để hình thành các điểm nóng, ảnh hưởng đến bầu cử.

Đơn vị chủ động, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và cơ quan có liên quan làm việc với các địa phương có vụ việc phức tạp, nổi cộm; làm việc, đối thoại với công dân để tuyên truyền, hướng dẫn và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, sở ngành giải quyết kịp thời, đảm bảo theo quy định. Đối với vụ việc đông người, phức tạp, Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương phối hợp kiểm tra, rà soát, phân loại thành các nhóm vụ việc để xây dựng phương án giải quyết.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn tập trung và tăng cường công tác nắm tình hình tại các địa bàn cơ sở, đặc biệt các đơn thư liên quan đến cá nhân ứng cử đại biểu HĐND các cấp để kịp thời thông tin và tham mưu trực tiếp lãnh đạo đơn vị xử lý kịp thời, không để bất ngờ các vụ việc công dân tập trung khiếu kiện đông người trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử. Chủ động tập hợp hồ sơ, tài liệu, báo cáo các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ công dân có phát sinh khiếu kiện. Đề cao trách nhiệm của cá nhân, bộ phận phụ trách trong việc đảm bảo thời gian, quy trình, thủ tục và chất lượng tham mưu giải quyết vụ việc; kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc KNTC trên toàn tỉnh, phối hợp cùng địa phương tham mưu giải quyết dứt điểm từng vụ việc, không để bất ngờ, bị động.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh được giao giải quyết 64 vụ việc, trong đó 54 khiếu nại, 2 tố cáo, 8 vụ việc rà soát kiến nghị, phản ánh. Đơn vị đã giải quyết 41/54 vụ khiếu nại (trong đó khiếu nại sai 14 vụ việc; khiếu nại đúng 1 vụ việc; khiếu nại đúng một phần 4 vụ việc; 7 vụ việc công dân rút đơn và kiến nghị trả lại địa phương hoặc đình chỉ giải quyết 15 vụ việc). Đơn vị thực hiện giải quyết 5/8 vụ việc rà soát, kiến nghị, phản ánh. Các vụ việc còn lại hiện đang tiếp tục xác minh, giải quyết.

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/202104/thanh-tra-tinh-nang-cao-chat-luong-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-2530057/