Thanh tra TP Hồ Chí Minh cho biết vừa công bố Quyết định thanh tra số 276/QĐ-TTTP về thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Nhi đồng 2.

Thanh tra toan dien Benh vien Nhi dong 2 - Anh 1

http://nld.vcmedia.vn/

Đoàn Thanh tra do ông Huỳnh Thanh Triều, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 - 31/12/2015. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các nội dung chính: Hoạt động cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú; công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, thuốc y tế, vật tư tiêu hao; việc đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất của bệnh viện; tình hình kinh phí, quyết toán kinh phí, thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

Cảnh Nhật