Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) sẽ được thanh tra toàn diện.

Thanh tra toan dien Benh vien Nhi dong 2 - Anh 1

Cổng vào Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCMẢnh: Lê Công Sơn

Ngày 7.9, Thanh tra TP.HCM cho biết vừa công bố quyết định thanh tra toàn diện Bệnh viện Nhi đồng 2 . Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2014 đến 31.12.2015.

Theo đó, trong vòng 45 ngày làm việc, Thanh tra TP.HCM sẽ tập trung thanh tra công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao; đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất; việc quyết toán kinh phí, thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước; hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan.

Như Thanh Niên đã thông tin , gần đây một phó giám đốc bệnh viện này bị phản ánh “ép” nhân viên đưa thuốc của một công ty dược vào bệnh viện.

Thang Duy