Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh tra trường ĐH Quảng Bình

Báo Kiến Thức
Gốc

Trường ĐH Quảng Bình sẽ được tiến hành thanh tra theo ý kiến của ông Lương Ngọc Bính, B í thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ngày 19/7/2009.

Theo một số ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16, khóa XV (từ 15 đến 17/7/2009), trong vài năm qua, tại Trường ĐH Quảng Bình đã xảy ra nhiều khuất tất trong việc quản lý và thu chi tài chính, tuyển sinh đầu vào, việc chi tiêu nội bộ không có căn cứ rõ ràng; mức chi thù lao cho những người quản lý của nhà trường và người tham gia thu phí và lệ phí từ các khoản thu của học sinh, sinh viên được trích hưởng đến trên 20% một cách không có căn cứ... Ngày 18/11/2008, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh này cũng đã có yêu cầu giải trình số 43/PYC-BCĐ do ông Võ Minh Doang, phó Trưởng ban thường trực ký, yêu cầu Hiệu trưởng trường ĐH Quảng Bình phải giải trình 8 vấn đề liên quan đến những vấn đề mà báo chí và Đơn thư tố cáo của tập thể giáo viên trường ĐH Quảng Bình. Trong đó có: Việc sắp xếp bố trí cán bộ khoa, bớt tiền giáo viên bằng nhiều cách, mỗi năm tiến hành một cách chi tiêu khác nhau, tuyển sinh đào tạo quá tải, Lợi dụng chức vụ quyền hạn kiếm lợi bất chính... L.Q (tông hợp)

Nguồn Kiến Thức: http://bee.net.vn/channel/2045/2009/07/1713299/