Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 11/7, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Đồng Tháp.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang, chủ trì buổi công bố.

Nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động thanh tra; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, Chánh Thanh tra Nguyễn Mạnh Khương, yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thay mặt Đoàn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt, Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2022.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc của Đoàn với UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức được thanh tra. Ông Nguyễn Xuân Đạt đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ để làm việc với Đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ. Ông Trần Trí Quang yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Vân Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/thanh-tra-viec-tuyen-dung-bo-nhiem-cong-chuc-tai-ubnd-tinh-dong-thap-20220711173055379.htm