Hanoinet - HĐND huyện Thanh Trì đã họp phiên bất thường, thảo luận và thông qua Nghị quyết các đề án đầu tư xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa thôn và chợ dân sinh giai đoạn 2008 - 2015.