Thành tựu rực rỡ của cải cách, mở cửa

Gốc
(LĐ) - Cả tuần này là tuần lễ mừng Quốc khánh của người dân Trung Quốc (TQ). Các nhà lãnh đạo đất nước đã nhấn mạnh hai thành tựu rực rỡ là Olympics và chuyến bay vào vũ trụ của tàu Thần Châu 7.

Tin nóng

Tin mới