Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị về công tác thi hành án dân sự

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 22 -CT/TU về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo nội dung Chỉ thị số 22 -CT/TU, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 5/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”, nhận thức, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính (HC) đã có sự chuyển biến nhất định, một số vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm được giải quyết dứt điểm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ban Chỉ đạo THADS hai cấp Thành phố thường xuyên được kiện toàn, từng bước hoạt động hiệu quả. Trình độ, năng lực của chấp hành viên, công chức thi hành án được nâng cao. Việc phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan liên quan được chú trọng. Qua đó, góp phần đảm bảo kỷ cương, pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tuy nhiên, công tác THADS, HC vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế. Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác THADS, thi hành án hành chính (THAHC), Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành từ Thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp nói chung, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nói riêng.

Đảng đoàn HDND TP tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan. Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác THADS, THAHC. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo THADS Thành phố và quận, huyện, thị xã. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, tham nhũng, những vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố phát huy tốt vai trò giám sát công tác THADS, hành chính. Tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; có giải pháp phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm.

Đảng ủy Công an, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Thành phố chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, điều tra, kiểm sát, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Quyết liệt áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, thiếu sót của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, đấu giá tài sản thi hành án trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự Thành phố chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng cơ quan THADS hai cấp Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Các quận, huyện, thị ủy xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị này. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, HC tại địa phương, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác hàng năm của Thành ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Trần Long