Thành ủy Hà Nội công bố đường dây nóng xử lý bức xúc người dân

Gốc
Khi có vấn đề bức xúc, nổi cộm, người dân có thể gọi đến số máy 04.32818818 để phản ánh thông tin, kiến nghị với Thành ủy Hà Nội.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 98-TB/VPTU về việc triển khai đường dây nóng của Thành ủy.

Thành ủy Hà Nội công bố đường dây nóng xử lý bức xúc người dân - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy thông báo về triển khai thiết lập đường dây nóng của Thành ủy Hà Nội nhằm bổ sung kênh tiếp nhận thông tin bên cạnh các kênh tiếp nhận thông tin hiện có để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; kịp thời tiếp nhận, xử lý, chỉ đạo giải quyết và phản hồi các thông tin phản ánh của cán bộ, đảng viên, công dân, tổ chức, doanh nghiệp ; góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đồng thời, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội hàng ngày trên địa bàn thành phố.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của Thành ủy Hà Nội là 04.32 818 818.

Địa chỉ thư điện tử tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của Thành ủy Hà Nội: Vanphongthanhuy@hanoi.gov.vn. Thời gian hoạt động, bắt đầu từ ngày 1/9/2016. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của Thành ủy và thư điện tử, thực hiện liên tục 24 giờ/7 ngày/tuần.

VĂN HUY

Tin nóng

Tin mới