Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Hoàng Minh Dũng Tiến vừa ký văn bản thông báo về việc triển khai đường dây nóng của Thành uỷHà Nội.

Theo đó Văn phòng Thành ủy Hà Nội sẽ sử dụng số điện thoại 0432818818 và địa chỉ email vanphongthanhuy@hanoi.gov.vn là nơi tiếp nhận thông tin của người dân.

Thời gian hoạt động của hai địa chỉ trên tính từ ngày 1-9-2016, thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dân nóng và thư điện tử liên tục 24 giờ/bảy ngày/tuần.

Theo thông báo trên, mục đích thành lập đường dây nóng của Văn phòng Thành ủy Hà Nội là nhằm bổ sung kênh tiếp nhận thông tin bên cạnh các kênh tiếp nhận thông tin hiện có để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực thành ủy. Kịp thời tiếp nhận xử lý chỉ đạo giải quyết và phản hồi các thông tin phản ánh của cán bộ, đảng viên, công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn. Đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các vấn đề cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.

Trọng Phú

loading...