Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 98 - TB/VPTU về việc triển khai đường dây nóng của Thành ủy Hà Nội. Công bố 11 số điện thoại đường dây nóng xử lý xe nhồi nhét, chặt chém khách dịp 2-9

Việc thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, công dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời giúp Thường trực Thành ủy Hà Nội kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội hằng ngày trên địa bàn thành phố.

Qua đó, bổ sung thêm một kênh tiếp nhận thông tin bên cạnh các kênh thông tin hiện có để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội; góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Số điện thoại đường dây nóng của Thành ủy Hà Nội là 04.32818818; địa chỉ thư điện tử tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng: Vanphongthanhuy@hanoi.gov.vn. Thời gian hoạt động bắt đầu từ tháng 9-2016.

Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của Thành ủy và thư điện tử được thực hiện liên tục 24/24h cả 7 ngày trong tuần.

C.L