Từ 1/9, Thành ủy Hà Nội mở đường dây nóng thông qua SĐT 04.32 818 818 hoặc địa chỉ thư điện tử Vanphongthanhuy@hanoi.gov.vn hoạt động 24/7 để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 98-TB/VPTU về việc triển khai đường dây nóng của Thành ủy.

Theo đó, đường dây nóng của Thành ủy Hà Nội được triển khai, thiết lập nhằm bổ sung kênh tiếp nhận thông tin bên cạnh các kênh tiếp nhận thông tin hiện có để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Thanh uy Ha Noi lap duong day nong tiep nhan phan anh cua dan - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đường dây nóng cũng nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý, chỉ đạo giải quyết và phản hồi các thông tin phản ánh của cán bộ, đảng viên, công dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội hàng ngày trên địa bàn.

Theo công bố, số điện thoại đường dây nóng của Thành ủy Hà Nội là (04.32 818 818). Địa chỉ thư điện tử tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của Thành ủy Hà Nội: ( Vanphongthanhuy@hanoi.gov.vn ).

Thời gian hoạt động đường dây này sẽ bắt đầu từ ngày 1/9/2016. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của Thành ủy và thư điện tử, thực hiện liên tục 24 giờ/7 ngày/tuần.

Nhất Nam