Địa chỉ email: Vanphongthanhuy@hanoi.gov.vn vẫn tiếp tục được duy trì để tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp...

Việc mở đường dây nóng sẽ giúp Thường trực Thành ủy kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội hằng ngày trên địa bàn thành phố.

Thành ủy Hà Nội vừa quyết định thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin của cán bộ, người dân và doanh nghiệp về những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

Theo đó, bên cạnh các kênh thông tin hiện có, Thành ủy Hà Nội thiết lập thêm đường dây nóng để tiếp nhận thông tin với số điện thoại: 04.32818818, bắt đầu từ ngày 1/9/2016. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của Thành ủy được thực hiện liên tục 24/24h cả 7 ngày trong tuần.

Thành ủy Hà Nội cho biết, việc thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời giúp Thường trực Thành ủy kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội hằng ngày trên địa bàn thành phố.

Việc bổ sung thêm một kênh tiếp nhận thông tin bên cạnh các kênh thông tin hiện có để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì địa chỉ email: Vanphongthanhuy@hanoi.gov.vn để tiếp nhận phản ánh của các đối tượng nói trên.