Thanh Vân lùi lịch du học để tiếp tục đóng phim!

Gốc
Đã nhất quyết không tham gia đóng phim nữa để lên lịch du học, nhưng Thanh Vân (nicknam Vân “Hugo”) ...

Tin nóng

Tin mới